لدر و سینی کابل

این دسته محصول برای محافظت از کابل ها، فیدر و جامپر در سایتهای BTS استفاده میشود. 

Access ladder

تعداد نظرات 0
تماس بگیرید

-جهت استفاده در سایت های پشت بامی -جهت دسترسی به خر پشته -قابلیت ساخت در انواع سایز های 3 ، 4 و 5 متری -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Cable trays

تعداد نظرات 0
تماس بگیرید

-جنس ورق گالوانیزه - ضخامت سینی 2 میلیمتر - ضخامت در پوش 1.5 میلیمتر -با عرض 30 تا 50 سانتی متر -طول 2 متر -عمق 10 سانتیمتر -ضخامت 2/5 میلیمتر -قابل تولید در ارتفاع مورد نیاز

Ladder Base

تعداد نظرات 0
0 ریال بدون مالیات ارسال

-پایه لدر توری -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Ladder Base

تعداد نظرات 0
تماس بگیرید

-پایه لدر توری -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Ladders

تعداد نظرات 0
تماس بگیرید

-هدایت فیدرها از دکل به تجهیزات -به چیدمان کابلها نظم می بخشد. -امکان ساخت پایه ها از ارتفاعهای 50 سانتیمتری الی3 متری

لدر

تعداد نظرات 0
0 ریال بدون مالیات ارسال

-هدایت فیدرها از دکل به تجهیزات -به چیدمان کابلها نظم می بخشد. -امکان ساخت پایه ها از ارتفاعهای 50 سانتیمتری الی3 متری

Access ladder

تعداد نظرات 0
تماس بگیرید

-جهت استفاده در سایت های پشت بامی -جهت دسترسی به خر پشته -قابلیت ساخت در انواع سایز های 3 ، 4 و 5 متری -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Cable trays

تعداد نظرات 0
0 ریال بدون مالیات ارسال

-جنس ورق گالوانیزه - ضخامت سینی 2 میلیمتر - ضخامت در پوش 1.5 میلیمتر -با عرض 30 تا 50 سانتی متر -طول 2 متر -عمق 10 سانتیمتر -ضخامت 2/5 میلیمتر -قابل تولید در ارتفاع مورد نیاز