تابلو برق و پایه

AC & DC power distribution boards for Telecom sites based on different operator specifications

تابلو فرمان ACو DC به همراه پایه نگهدارنده برای اپراتورهای موبایل

DC PDB

تعداد نظرات 0
16,000,000 ریال بدون مالیات ارسال

-مناسب برای سایت های indoor -آهن با روکش رنگ کوره ای -پلاستیک تزریق شده در درب ها جهت جلوگیری نفوذ آب به داخل تابلو برق

RRU & PDB Stand

تعداد نظرات 0
7,150,000 ریال بدون مالیات ارسال

-قابلیت نصب RRU & PDB -قابلیت نصب روی Base frame و i- Beam -آهن با روکش گالوانیزه گرم

RRU Stand

تعداد نظرات 0
7,500,000 ریال بدون مالیات ارسال

-قابلیت نصب روی شاسی های پشت بامی و زمینی -قابلیت نصب تا 9 RRU روی هر استند -آهن با روکش گالوانیزه گرم

PDB Stand

تعداد نظرات 0
3,900,000 ریال بدون مالیات ارسال

پایه جهت نصب تابلو برق قابلیت نصب روی Base frame و i- Beam آهن با روکش گالوانیزه گرم

AC PDB

تعداد نظرات 0
16,500,000 ریال بدون مالیات ارسال

✔ مناسب برای سایت های outdoor ✔ آهن با روکش رنگ کوره ای ✔ پلاستیک تزریق شده در درب ها جهت جلوگیری نفوذ آب به داخل تابلو برق