تجهیزات جانبی دکل

Tower accessories including brackets, feeder racks and so on

تجهیزات جانبی براکت ها، و راک فیدر و ... می باشد

ICB Rack Feeder

تعداد نظرات 0
500,000 ریال بدون مالیات ارسال

-جهت دهی فیدر ها در ارتفاعات دکل های ICB -قابلیت اتصال به انواع لگ های دکل در اندازه های مختلف -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Lattice rack feeder

تعداد نظرات 0
500,000 ریال بدون مالیات ارسال

جهت دهی فیدر ها در ارتفاعات دکل های Lattice قابلیت اتصال به انواع لگ های دکل در اندازه های مختلف آهن با روکش گالوانیزه گرم

Bus Bar Galvanized

تعداد نظرات 0
ریال بدون مالیات ارسال

-از جنس آهن با روکش گالوانیزه گرم -ضخامت 5 میلیمتر

Bus Bar Copper

تعداد نظرات 0
ریال بدون مالیات ارسال

-از جنس مس -ضخامت 5 میلیمتر