تجهیزات جانبی دکل

تجهیزات جانبی براکت ها، و راک فیدر و ... می باشد.

ICB Rack Feeder

تعداد نظرات 0
55,000 تومان بدون مالیات ارسال

-جهت دهی فیدر ها در ارتفاعات دکل های ICB -قابلیت اتصال به انواع لگ های دکل در اندازه های مختلف -آهن با روکش گالوانیزه گرم

Lattice rack feeder

تعداد نظرات 0
60,000 تومان بدون مالیات ارسال

جهت دهی فیدر ها در ارتفاعات دکل های Lattice قابلیت اتصال به انواع لگ های دکل در اندازه های مختلف آهن با روکش گالوانیزه گرم

Bus Bar Galvanized

تعداد نظرات 0
0 تومان بدون مالیات ارسال

-از جنس آهن با روکش گالوانیزه گرم -ضخامت 5 میلیمتر

Bus Bar Copper

تعداد نظرات 0
0 تومان بدون مالیات ارسال

-از جنس مس -ضخامت 5 میلیمتر

Ice Shield

تعداد نظرات 0
0 تومان بدون مالیات ارسال

آهن با روکش گالوانیزه گرم جهت استفاده درنقاط سرد سیر برای جلوگیری ازصدمه دیدن آنتن های روی دکل دراثرسقوط یخ از نقاط بالاتر قرارمیدهند.