تصویر RBS Cage 6102

RBS Cage 6102

- To protect RBS 6102 Ericsson. - hinges design from the inside for lack of access and more security. - Built up with Expanded sheet. - 2 door lining design for better opening of BTS door. - Design for protection and lack of access to rack battery. - A sophisticated design of locks and hinges for more safety. - Hot dip Galvanized Iron.

تماس بگیرید

-جهت حفاظت از RBS 6102 اریکسون
-طراحی لولا ها از داخل جهت عدم دسترسی و امنیت بیشتر
-تقویت شده با ورق اکسپندد
-طراحی درب 2 لنگه جهت بهتر باز شدن درب رک
-طراحی جهت حفاظت و عدم دسترسی به باطری رک
-طراحی پیچیده ی قفل ها و لولا ها جهت حفظ امنیت بیشتر
-آهن با روکش گالوانیزه گرم

نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند
  • تنها پس از خرید این محصول می توانید در مورد آن نظر بدهید.