کالاها با برچسب 'bts'

RBS Cage 6101

تعداد نظرات 0
2,400,000 تومان بدون مالیات ارسال

-جهت حفاظت از RBS 6101 اریکسون -طراحی لولا ها از داخل جهت عدم دسترسی و امنیت بیشتر -تقویت شده با ورق اکسپندد -طراحی جهت حفاظت و عدم دسترسی به باطری رک -طراحی پیچیده ی قفل ها و لولا ها جهت حفظ امنیت بیشتر -آهن با روکش گالوانیزه گرم

RBS Cage 6102

تعداد نظرات 0
2,625,000 تومان بدون مالیات ارسال

- To protect RBS 6102 Ericsson. - hinges design from the inside for lack of access and more security. - Built up with Expanded sheet. - 2 door lining design for better opening of BTS door. - Design for protection and lack of access to rack battery. - A sophisticated design of locks and hinges for more safety. - Hot dip Galvanized Iron.